Toeslagen

De Belastingdienst kent de volgende toeslagen:

Zorgtoeslag: een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering
Kindgebonden budget: bijdrage in de kosten van kinderen naast de kinderbijslag
Huurtoeslag: een bijdrage in uw huurkosten
Kinderopvangtoeslag: een bijdrage in de kosten van de kinderopvang.

Of u recht op toeslag(en) heeft en de hoogte ervan hangt per toeslag van diverse dingen, maar ieder geval van uw toetsingsinkomen af (verzamelinkomen genoemd bij de aangifte Inkomstenbelasting). Dit is het (gezamenlijke) inkomen, waar de aftrekposten van af zijn gegaan. Delta Belastingadvies controleert of u de juiste toeslagen (en bedragen) krijgt en kan voor u de toeslagen aanvragen en wijzigen.