Gegevens

Hilversum, 26 februari 2022 

Betreft: gegevens voor de belastingaangifte 

Beste klant, 

In verband met corona zal ik de belastingaangiftes zo veel mogelijk op afstand doen. In deze brief zal ik uitleggen welke gegevens ik nodig heb. Ik zal vanaf 1 maart ook aangeven welke gegevens ik specifiek van u nodig hebt als ik kan inloggen op MijnBelastingdienst met een machtiging. Maar kijk goed na of er nog andere gegevens nodig zijn of te vermelden zijn.

Inkomsten 

1.1 Jaaropgaves 2020 

Stuur mij de jaaropgaven van uw werkgever(s) en of uitkeringsinstantie, zoals UWV, Gemeente of SVB. Heeft u geen jaaropgave stuur dan de loonstrook van december. 

1.2 Ontvangen Partneralimentatie 

Heeft u partneralimentatie ontvangen geef aan hoe veel. Heeft u kosten voor deze partneralimentatie gemaakt geef dat ook door. Alimentatie ontvangen voor uw kinderen hoeft u niet op te geven. 

2 Bankrekeningen 

Jaaroverzicht betaalrekening, spaarrekening, beleggingen 2021 met als peildatum 1 januari 2021. Ook de rekeningen van uw kinderen. Ook betaalde dividendbelasting. 

3 Wonen 

3.1 WOZ waarde van uw woning met als peildatum 1 januari 2020 

Deze heeft u gekregen begin 2021. 

3.2 Jaaropgave hypotheek 

Overzicht van de hypotheekschuld en de betaalde rente in 2020. 

3.3 Notariskosten 

Als u een huis heeft gekocht of verkocht, stuur dan de notarisrekening. Bij aankoop eigen woning of oversluiten hypotheek is het beter om af te spreken. Eventueel kan dat ook later dan 1 mei 2022. Vraag dan wel uitstel aan of laat mij dat vragen.

4 Aftrekposten 

Betalingsbewijzen en/of facturen van: 

Giften aan goede doelen of godsdienstige instellingen.

Zorgkosten, die u niet vergoed heeft gekregen. Eigen risico telt niet mee met de  

Betaalde partneralimentatie 

Bankafschriften van deze betalingen.

Studiekosten (alleen als u geen recht had op studiefinanciering) 

Voor 2021 is dit de laatste mogelijkheid.

Neem de aftrekposten altijd goed met me door. 

5 Overig 

5.1 Gegevens van leningen en andere schulden 

5.2 Gegevens van betaalde lijfrentes 

Betaalde lijfrente premie en pensioenoverzicht met de pensioenaangroei van 2019 (factor a) .

5.3 Overzicht betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) 

6 Persoonlijke situatie 

Is er in 2020 wat veranderd: bent u gaan samenwonen, getrouwd, uit elkaar gegaan gescheiden, heeft u een kind gekregen? Laat me dat weten. 

Bewaartermijn 

Bewaar uw papieren van de aangifte vijf jaar. Als u ondernemer bent is de bewaartermijn zeven jaar en is deze ook verplicht. Maar als u geen ondernemer bent, bewaar papieren dus vijf jaar. Ook van de aftrekposten. Bijvoorbeeld als u ziektekosten heeft gehad, bewaar de factuur en de bankafschrift van de betaling vijf jaar. Papieren met betrekking tot aankoop woning kunt u het beste altijd bewaren. Dit geldt ook voor papieren in verband met de lijfrente. De Belastingdienst kan achteraf, zelfs na een definitieve aanslag vragen naar facturen en betalingsbewijzen van aftrekposten. 

U bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de onderliggende gegevens van uw belastingaangifte. Als u mij gegevens stuurt, stuur dan een kopie en hou het origineel zelf.  Of vraag me alles terug te sturen.

Mocht u vragen hebben of willen weten hoe u uw gegevens kan opvragen, neem dan contact met me op. 

Vriendelijke groet, 

Nikita Nomikos RBc

Delta Belastingadvies 

Minckelersstraat 80 

1223 LH Hilversum 

nikita@deltabelastingadvies.nl 

06-20182188 

035-6850016 

Delta Belastingadvies is geregistreerd in het Register Belastingadviseurs  www.rb.nl